Ďuro Tomík | Portfolio


Vyštudoval som grafický dizajn, počas školy som začal pracovať v reklamnej oblasti - obrazová postprodukcia, multimédiá, motion design a podobne. Žijem v Bratislave, mám rád jej zákutia a blízke okolie, kde vzniklo veľa z fotografií. Mám pocit, že moje fotografie sú vedľajším produktom   – som hlavne rád, že som na vzduchu, prechádzam sa a pozerám sa okolo seba. 


I've studied a graphic design, during school I've started to work in advertising - video postproduction, multimedia, motion design, etc. I live in Bratislava, I like its spots and surroundings where many of pictures were taken. I feel like these photos are just by-products - I'm just glad being outside, walking and looking around.

Výstava 3+1 v Trafačke

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

link

projekt KUFA 810

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

microsite


Powered by SmugMug Owner Log In