Ďuro Tomík | Portfolio


3+1

„Dotyky času“ - fotografie sú súčasťou spoločnej výstavy s touto témou pod záštitou AFUK (nezisková organizácia so zameraním na propagáciu a podporu fotografie a iných druhov umenia).

Viac na: AFUK - Doteky času

"Touches of time " - these photographs are a part of collective exhibition, prepared by AFUK.cz (non-profitable organization, propagating and supporting photography and other arts).


Powered by SmugMug Owner Log In